Upadłość konsumencka – jakie kroki należy podjąć, aby spłacić wierzycieli

Wielu ludzi wpada w pętlę zadłużenia i nie widzi możliwości wyjścia z długów. Często zadłużenie negatywnie wpływa na samopoczucie, doprowadzając do depresji i niskiej samooceny. Jest to równia pochyła, ludzie czują się bezsilni i przegrani. Na szczęście istnieje sposób pozbycia się tego ciężaru, w dodatku bardzo skuteczny i szybki. Pozwala na rozpoczęcie nowego życia bez nękania przez wierzycieli.

Jak przeprowadzić upadłość konsumencką?

Prawo przewiduje taką możliwość dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Pierwszym krokiem jest złożenie stosownego wniosku do wydziału gospodarczego sądu rejonowego. Wniosek należy uzasadnić. We wniosku wymienia się wszystkich wierzycieli, ich adresy i wysokość poszczególnych zobowiązań. Opłata za wniosek wynosi 30 zł. Postępowanie poprowadzi specjalistyczna kancelaria prawna, taka jak np. https://wyzerujdlugi.pl/upadlosc-konsumencka/, która pomoże w całym procesie, we wszystkich jego etapach. Koszt usługi Kancelarii Wyzeruj Długi jest niższy niż w innych podobnych kancelariach, z uwagi na przyznane subwencje. Kancelarie Wyzeruj Długi działają we wszystkich dużych miastach Polski. Sąd upadłościowy wskazuje plan spłaty części zadłużenia, pozostałe długi zostają umorzone. Z umorzenia wyłączone są alimenty, grzywny, odszkodowania oraz długi zatajone. Postępowanie upadłościowe trwa kilka miesięcy, najkrócej w przypadku, kiedy dłużnik nie dysponuje majątkiem własnym. W roku 2020 przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej zostały zmienione, co powoduje ułatwienie i przyspieszenie całego procesu.

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy − jeden =