Obowiązki opiekuna medycznego

Zawód opiekuna medycznego został stworzony w odpowiedzi na starzenie się społeczeństwa, jego rosnące potrzeby opiekuńcze oraz niedobór personelu w szpitalach. Osoba, która ukończyła szkołę policealną na tym kierunku może być nieocenionym wsparciem dla lekarzy i pielęgniarek. Do obowiązków opiekuna należy współudział w przeprowadzanych przez personel medyczny zabiegach, samodzielne wykonywanie zabiegów higienicznych przy pacjencie, a także mycie i dezynfekcja narzędzi zabiegowych. Rozpoznaje on i pomaga zaspokoić podstawowe potrzeby osoby starszej, niesamodzielnej lub niepełnosprawnej. Niebagatelne znaczenie ma również wsparcie psychologiczne, jakiego może udzielić opiekun medyczny – poprzez rozmowę, ciepłe słowo, uśmiech i zainteresowanie pacjentem. To wszystko sprawia, że jest to zawód wymagający niezwykłej wszechstronności i odpowiedzialności. Sprawdzą się w nim osoby empatyczne, wrażliwe i otwarte na drugiego człowieka.

Znaczenie pracy opiekuna medycznego w systemie opieki zdrowotnej

Opiekun medyczny to zawód teraźniejszości i przyszłości, ponieważ zapotrzebowanie na wsparcie geriatryczne będzie stale rosło. Obecność opiekunów w szpitalach i zakładach opiekuńczych jest wręcz niezbędna, a ich praca pozwala na odciążenie lekarzy i pielęgniarek, co odbywa się z korzyścią nie tylko dla personelu, ale przede wszystkim dla pacjentów. To właśnie osoby wykształcone w tym kierunku są w stanie aktywizować chorych, poświęcając im czas i dając niezbędną uwagę. Odpowiednie kwalifikacje można zdobyć, kształcąc się w dwusemestralnej szkole policealnej lub na kursie kwalifikacyjnym, na przykład w ramach https://fho.org.pl/szkolenie-dla-opiekunow-medycznych/. Aby uzyskać niezbędne uprawnienia, należy zdać zewnętrzny egzamin zawodowy. Otwiera to szerokie możliwości pracy w Polsce i za granicą – pracy, która daje niezwykłą satysfakcję, pozwalając nieść ludziom wsparcie i pomoc.

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 + 7 =