Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Ryzyko zawodowe to inaczej prawdopodobieństwo zaistnienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywanymi czynnościami na stanowisku pracy, których skutkiem są konkretne straty (zazwyczaj w postaci uszczerbku na zdrowiu). Obowiązkiem każdego pracodawcy jest dokonanie szczegółowej oceny owego ryzyka. Najlepiej powierzyć to zadanie specjalistom posiadającym odpowiednie kompetencje oraz umiejętności. Profesjonalne usługi w omawianym zakresie świadczy m.in. https://www.comesbhp.pl/.

Wieloetapowy i dosyć skomplikowany proces

Ocena ryzyka zawodowego polega przede wszystkim na zweryfikowaniu, czyli poddaniu gruntownej analizie wszelkich czynników występujących w środowisku pracy, które stwarzają istotne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników. Podstawowym celem jest oczywiście ich wyeliminowanie. Optymalnym rozwiązaniem jest w tym przypadku skorzystanie z pomocy zewnętrznego eksperta ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, gdyż dysponuje on wystarczającym doświadczeniem oraz wiedzą w tym temacie. Cały proces rozpoczyna się zawsze od przeprowadzenia oceny zagrożeń na poszczególnych stanowiskach – ze szczególnym uwzględnieniem wykonywanych tam obowiązków.

Następnie są dokładnie sprawdzane urządzenia i maszyny, środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej, a także firmowe przepisy i normy. Drugi etap opiera się na identyfikacji czynników mogących bezpośrednio stwarzać ryzyko wypadku bądź uszczerbku na zdrowiu. Zaliczamy do nich choćby śliską podłogę, ostre krawędzie, nadmierny hałas czy pracę w niekorzystnej pozycji. Zwieńczeniem jest finalne oszacowanie ryzyka zawodowego, ustalenie działań zmierzających do jego ograniczenia i sporządzenie dokumentacji.

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwadzieścia − trzynaście =