Co to jest audyt i kiedy należy go wykonać?

W kontekście sprawdzania i kontrolowania budynków często mówi się o audycie energetycznym. Jest on wykonywany przez profesjonalne podmioty, które zatrudniają uprawnionych audytorów lub tzw. doradców energetycznych. Jeżeli potrzebny będzie fachowy audyt energetyczny Kraków jest jednym z miast, gdzie takie podmioty można bez problemu znaleźć. Audyt okazuje się często niezbędny, ale żeby go zlecić, trzeba najpierw wiedzieć, czym dokładnie jest i w jakim celu się go realizuje. Ponadto ważna jest wiedza na temat tego, kiedy powinno się go przeprowadzić. Czym zatem jest audyt?

Co należy wiedzieć o audycie energetycznym?

Audyt energetyczny to nic innego jak ocena stanu użytkowania energii w danym obiekcie. Audyt określa możliwości poprawy tego stanu przy wykorzystaniu określonych środków. Poza tym zawiera dokładną analizę ekonomiczno-energetyczną usprawnień w budynku, do której zwykle dołączone jest wskazanie zakresu prac modernizacyjnych koniecznych do wykonania. Audyt należy wykonać przede wszystkim wtedy, kiedy zamierza się rozpocząć jakiekolwiek prace termomodernizacyjne w celu usprawnienia budynku. W przypadku obiektów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa przeprowadzanie audytu jest nawet obowiązkiem i powinno następować co 4 lata.

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 + 3 =