Uczestnictwo w wypadku drogowym – kiedy przysługuje nam prawo do odszkodowania?

Wypadek to zdarzenie drogowe, w którym poszkodowana została co najmniej jedna osoba. Każdy jego uczestnik, oprócz winowajcy zdarzenia ma prawo dochodzić wypłaty należnego odszkodowania. Warto więc wiedzieć, jak zachować się, gdy będziemy w takiej sytuacji oraz jak dochodzić swoich praw.

Jak można starać się o wypłatę odszkodowania za udział w wypadku?

Podstawą do roszczeń odszkodowawczych są najczęściej przepisy kodeksu cywilnego. Aby odszkodowanie mogło zostać wypłacone musi oprócz wypadku zaistnieć również szkoda. Za szkodę w świetle przepisów prawa rozumie się poniesioną śmierć, uszkodzenie ciała, utrata zdrowia, a także zniszczenie lub uszkodzenie mienia, które nastąpiło na skutek kontaktu z pojazdem odpowiedzialnym za spowodowanie wypadku. O wypłatę odszkodowania można starać się przez okres 3 lat od chwili, gdy dowiemy się, kto odpowiedzialny jest za spowodowanie wypadku. Należy się ono również w przypadku umorzenia śledztwa ze względu na niewykrycie sprawcy. Jeśli w wyniku wypadku śmierć poniosła bliska osoba należy nam się odszkodowanie w związku ze znacznym pogorszeniem się sytuacji materialnej, zadośćuczynienie, renta oraz zwrot kosztów pogrzebu. Jeśli natomiast w wypadku doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu należy nam się zadośćuczynienie, zwrot poniesionych kosztów leczenia, odszkodowanie za brak możliwości wykonywania pracy zarobkowej oraz renta. Jeśli chcemy dochodzić swoich praw do wypłaty świadczenia warto znaleźć firmę, która specjalizuje się w odzyskiwaniu odszkodowań za wypadki Bydgoszcz to jedno z miast, gdzie można takie znaleźć. 

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

12 + 5 =