Jak przewożone są towary niebezpieczne?

Istnieje wiele towarów niebezpiecznych, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia albo życia ludzi i zwierząt, a także mienia czy środowiska naturalnego. Ich transport jest możliwy wyłącznie z uwzględnieniem konkretnych warunków określonych prawem. Przepisy w tym zakresie zostały zawarte przede wszystkim w tzw. Konwencji ADR, czyli międzynarodowej umowie podpisanej przez 46 państw. W naszym kraju przewóz ładunków niebezpiecznych oferuje kilka firm. Ofertę jednej z nich można zobaczyć na http://www.hartwig.szczecin.pl/.

Odpowiednio przystosowane pojazdy do konieczność 

Do towarów niebezpiecznych, których transportem zajmuje się głównie spedycja lądowa, zaliczamy m.in. materiały wybuchowe, ciekłe, utleniające, organiczne, trujące, zakaźne, żrące oraz promieniotwórcze. Warunki ich przewozu określają wspomniane już przepisy ADR, które nakładają stosowne obowiązki zarówno na przewoźnika, jak i wszelkie instytucje zaangażowane w produkcję i cały proces translokacji – w tym również na nadawcę i odbiorcę.

Podstawowym wymogiem jest wykorzystywanie pojazdów wyposażonych w sprzęt awaryjny (np. kamizelkę, latarkę, klin pod koła, znaki ostrzegawcze, maski oddechowe, okulary ochronne czy aparaty do przepłukiwania oczu) oraz gaśnice. Ponadto w każdym z nich muszą się znajdować odpowiednie papiery, do których zaliczamy dokument przewozowy, instrukcje przeznaczone dla osoby kierującej, świadectwo jej kwalifikacji, świadectwo dopuszczenia do przewozu groźnych towarów orz specjalne zezwolenie. Jeśli chodzi o konkretne środki transportu, to można wymienić choćby:

– furgony z silnikiem wysokoprężnym i kabiną kierowcy oddzieloną ściśle od przedziału ładunkowego

– cysterny

– samochody ciężarowe o konstrukcji kontenerowej

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

12 − cztery =