Czym jest galwanotechnika i jakie metody analityczne obejmuje?

Galwanotechnika to dział techniki, w którego obszarze zainteresowań znajdują się teoretyczne aspekty, jak i praktyczne metody elektrolitycznego produkowania powłok na różnorodnych podłożach. Galwanotechnika zajmuje się zatem produkcją powłok kilkoma metodami. Jedną z nich jest osadzanie na podłożu substancji, które pochodzą z elektrolitu, natomiast drugą modyfikowanie materiału podłoża. Osoby zainteresowane będą mogły pozyskać więcej informacji, korzystając z zasobów poniższej witryny https://www.tegal.pl/absorbcja-atomowa-galwanotechnice/.

Metody analityczne i ich zastosowanie

Jedną ze współczesnych metod analitycznych, która umożliwia oznaczanie obecności składników znajdujących się w bardzo małych ilościach (tzw. ilościach śladowych) jest Absorpcyjna Spektrometria Atomowa (ASA). Opiera się przede wszystkim na zjawisku absorbowania, czyli pochłaniania promieniowania o pewnej długości fali przez wolne atomy. Inną metodą jest Atomowa Spektrometria Absorpcyjna (AAS), czyli metoda płomieniowa, która do przeprowadzenia badań wymaga spalenia roztworu, aby znajdujące się w nim pierwiastki mogły znaleźć się w pożądanym stanie atomowym. W zależności od analizowanego pierwiastka stosowane są mieszaniny różnych gazów.

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × jeden =