Czy na budowę budynków trzeba mieć pozwolenie?

Pozwolenie na budowę to jeden z najbardziej istotnych dokumentów w całym procesie inwestycyjnym. Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem budowlanym, jest ono zawsze decyzją administracyjną, na mocy której udzielone zostaje zezwolenie na rozpoczęcie oraz prowadzenie wszelkich robót innych niż standardowe wznoszenie obiektu. Na szczęście istnieje wiele wyjątków od tej zasady, które zostały wymienione w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. oraz jej późniejszych nowelizacjach. Mowa tutaj m.in. o wiatach rolniczych bez pozwolenia, altanach czy niektórych budynkach gospodarczych. 

Ustawa daje nam wiele możliwości

Pozwolenia na budowę wymagają przede wszystkim standardowe budynki mieszkalne (w tym domy wielorodzinne, szeregowe i tzw. bliźniaki) oraz komercyjne (np. sklepy), a także wszelkie obiekty mające powstać w pobliżu zabytków albo na terenach objętych programem Natura 2000. Ponadto nie można zapomnieć o pozwoleniu przy halach produkcyjnych oraz magazynowych. Zwolnione z tego obowiązku są natomiast następujące inwestycje:

– budynki gospodarcze służące do produkcji rolnej (postawione w ramach istniejącej już działki) lub wykorzystywane jako zaplecze do kolei

– wolnostojące, parterowe obiekty gospodarcze oraz altany, a także przydomowe oranżerie o powierzchni nieprzekraczającej 25 m2

– przydomowe oczyszczalnie ścieków, które charakteryzują się wydajnością na poziomie 7,5 m3 na dobę

– wiaty przystankowe oraz peronowe

– parkometry posiadające własne zasilanie

– kabiny telefoniczne i słupy telekomunikacyjne (ale tylko, jeśli są wolnostojące)

– boiska szkolne, korty tenisowe i wszelkie bieżnie wykorzystywane do celów rekreacyjnych

– parkingi dla aut osobowych (tylko do 10 stanowisk)

– przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni maksymalnej do 30 m2

– pomosty do 25 m długości oraz 2,5 m wysokości 

– przebudowy mieszkalnych obiektów jednorodzinnych

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 + 5 =