Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to narzędzie prawne, którego celem jest umożliwienie osobom fizycznym uwolnienie się od zaległych zobowiązań finansowych. Decyzję o umorzeniu długów wydaje sąd. Należy jednak pamiętać, że jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy niewypłacalność nie stanowi efektu zaniedbań ze strony zobowiązanego.

Upadłość konsumencka sposobem na wyjście z długów

Podstawowym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie konkretnej osoby, oczekiwania wierzycieli to kwestia drugorzędna. Nie oznacza to jednak, że każdy dłużnik otrzyma pozytywną decyzję – jest to możliwe tylko w przypadku, gdy dłużnik wykaże, że niewypłacalność ma charakter losowy i stanowi efekt nieprzewidzianych zdarzeń, np. utrata pracy, choroba, wypadek, rozwód itp. Doskonałym źródłem wiedzy w przedmiotowej kwestii jest internet, publikacje prawnicze, a także adwokat w Krakowie, który zwraca szczególną uwagę na fakt, że w sytuacji, gdy dłużnik zaciągnął zobowiązanie z założeniem, że nie spłaci należności lub stracił pieniądze uczestnicząc w grach hazardowych, ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest praktycznie niemożliwe.

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście + osiem =