Dlaczego należy zabezpieczać komponenty sieci teleinformatycznej?

Podczas projektowania, a następnie eksploatacji serwerowni kluczowe jest zagwarantowanie ciągłości działania, jak i bezpieczeństwa przetwarzanych oraz przechowywanych danych. Tworząc system bezpieczeństwa serwerowni należy kierować się kompleksowym podejściem, które uwzględnia różne formy zabezpieczeń – fizyczne, środowiskowe, personalne, techniczne, jak i organizacyjne. W ten sposób podejmowane działanie będą najbardziej efektywne. Jednocześnie tego rodzaju podejście pozwala wcześnie wykryć potencjalne zagrożenia i zastosować doraźne środki bezpieczeństwa, uwzględniając ich wzajemną interakcję.

Unikanie zagrożeń

Zabezpieczanie komponentów sieci jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala utrzymać ciągłość procesów teleinformatycznych i chroni przed poważnymi konsekwencjami różnego rodzaju usterek i awarii, które mogłyby nieść ze sobą starty finansowe, jak i wizerunkowe dla przedsiębiorstwa. Fizycznym zabezpieczeniem przed różnymi rodzajami spięć są szafy rack, które jednocześnie porządkują okablowanie. Ponadto w serwerowniach znajdują się także czujniki sprawdzające podstawowe wskaźniki temperatury czy wilgotności, alarmujące o istotnych odchyleniach od normy i pozwalające podjąć stosowne działania.

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć − 5 =